Länkar / Video


Spårbilsutställning den 15 - 18 april vid KTH visar hur en spårbilsbana kan knyta ihop vetenskapsstaden. Sten Wetterblad , Regiondirektör, Akademiska Hus Stockholm, berättar om visionen som håller på att bli verklighet.